FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
CLIPART
SØGESIDEDagens Ord Andagt
1. oktober

Opnå en åbenbaring


 

Efeserne kap. 1 vers 17:
Jeg beder om, at vores Herres, Jesu Kristi, Gud, vores vidunderlige Far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring, så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus.

Guds verden - er langt større end vores verden. Der er mere mellem himmel og jord, end vi kan fatte og forstå. Vores fornuft - må søge, at opnå troens overbevisning om, at Guds ord, Jesu ord og liv - er den ufejlbarlige sandhed.

Den personlighed, Gud har givet os, udgør både en sjælelig og en åndelig side. Vi skal lære, at relatere - til både den sjælelige og den åndelige side - af vores jeg. Den, der har lært, at følge sin ånd, med HelligÅnden som sin vejleder, kan forvente store ting af Gud. Det er spændende, at kende - og ikke mindst, at kunne genkende - sin ånds særlige karakteregenskaber - og, at blive opøvet i, at følge sin ånd - i dens forskellige måder, at udtrykke sig på.

HelligÅnden prøver nu - her i de absolut sidste tider, at fortrænge alle de forkerte påvirkninger - som vi udsættes for - og ethvert forbehold, som forsøger, at holde os på afstand af Gud. Han prøver efter bedste evne, at råbe igennem os: ”Abba Far, Gud du Almægtige, du er min himmelske far”. Galaterne kap. 4 vers 6:

 

Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vore hjerter, og den RÅBER: Abba, fader!


Hvis vi giver Jesus, ved HelligÅnden, Jesu Ånd, plads til at råbe i vore hjerter, vil han gøre et værk i os. Guds ønske om, at lede os ved HelligÅnden - er langt større - end vort eget ønske om, at blive ledet. Sagen er, om vi lytter, når Gud taler til os.

Vi må blive bevidste om, at Guds Ånd er der - og leder os. Vi skal opøve os i, at adlyde ham, når vi mærker, at han leder os i en bestemt retning - og prøver på, at inspirere os til, at gøre noget bestemt. Mattæus kap. 13 vers 11-12:

 

For jer, som følger mig, vil Guds riges mysterier blive forklaret, men det gælder ikke de andre. De, der gør brug af det, de har fået betroet, vil få mere, så de har overflod. Men de, der ikke gør brug af det, de fik betroet, vil miste det hele.


Vi må endelig gøre, hvad vi kan - for, at tilegne os en Gudstro, så vi klarer os igennem - til Guds endelige mål - med os. Efeserne kap. 1 vers 17-23:


Jeg beder om, at det må blive klart for jer, hvor stor en forventning vi lever i, hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til, og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham.Modtag pr. mail

Modtag en ny andagt pr. mail hver dag.
Det er gratis og uforpligtende.
- send en mail med dit navn til mail(at)dagens-ord-andagt.dk
og skriv "Ønsker andagt pr. mail"

 

Du skal ”whiteliste” os, i det mailsystem du bruger.

Vi har op imod 700 daglige modtagere.

Vore mails bliver derfor - for tid til anden, af diverse mailservere, betragtet som spam.

 

Kig evt. i spammappen og marker vore mails som ”ønsket”.

 

Bemærk, at det er nemt, at afmelde dette abonnement.

Ønsker du en dag at afmelde, så besvar blot en mail fra os med ordet ”afmelding”.


Kærlig hilsen og Guds fred - www.dagens-ord-andagt.dk

Forslag til lovsang: "Herrens Ånd er over os"

MED Andreas Reichstein Hejslet. af Helene Jørgensen, Arvid Asmussen og Joachim Hejslet.


'