FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
10. juni

Gudsfrygt er et værn


 

2. Krønikebog kap. 7 vers 14:

Hvis mit folk, som mit navn er nævnt over, ydmyger sig og beder og søger mit ansigt og vender om fra deres onde veje, da vil jeg høre dem fra himlen og tilgive deres synd og læge deres land.

 

Gud er først og fremmest nåde, tilgivelse og frelse.  I tiden vi står overfor har vi brug for et uforfalsket Guds Ord. Hvis vi f.eks. ikke tager ordet i ovennævnte bibelvers helt bogstaveligt, så er der meget der taler for, at resultatet i stedet bliver dom og ødelæggelse.

 

Har du bemærket, at du befinder dig midt i en kamp? Den gode nyhed er, at den kamp du befinder dig midt i, er en kamp som Kristus har vundet og hans sejr er din sejr.

 

Dagens spørgsmål er – om du har indset, at du nødvendigvis må vælge side. Vi er midt i en kamp, som vi ikke på egen hånd kan vinde. Du tænker måske, at det er uretfærdigt, at "du skal være med", at du overhovedet befinder dig midt i kampens hede, men sådan er det altså bare. Sådan er livet. Vi er alle oppe imod det onde, uanset om vi vil det eller ej.

 

I trosbekendelsen læser vi: "Vi forsager Djævelen og alle hans gerninger". Djævelen er en realitet – en virkelighed, akkurat ligesom Gud er en realitet. Der er rigtig god grund til at tage Djævelen meget alvorlig.

 

I hvert eneste menneskes liv er der to muligheder. Enten har du Herren Jesus Kristus ved din side, eller også står du alene og hjælpeløs i en farefuld verden. Alle mennesker er på vandring i fjendeland. Alle vegne lurer der farer og angreb. Der er kamp i vort eget liv, og der er en kamp der føres i verden omkring os.

 

Vi oplever omvæltninger som aldrig før - og flere er på vej. Er du klar og udrustet til at møde dem? Gudsfrygt er et værn om dig, din familie, din kirke, lokalsamfund og hele landet. Læs i 5. Mosebog kap. 28 vers 1-14 om hvordan "Et folk, som frygter Herren, er genstand for velsignelse og beskyttelse."

 

Hvad kan hindre Guds velsignelse ind over vore liv. "Tilgivelse". Det er afgørende vigtigt, at vi husker på Jesu bud (i Fader Vor bønnen), at vi uden forbehold skal tilgive andre, at Gud skal "forlade vor skyld", såvel som "vi forlader vore skyldnere".

 

Lad os bl.a. mindes den vidunderlige beretning med kvinden, der var dømt af andre, men fik tilgivelse hos Jesus. Hun havde set ind i hadefulde og hævngerrige blikke, der kun ønskede hendes dødsdom, og så får hun lov til at møde det blik, der genopretter alt, der er gået i stykker. Ordene ”Heller ikke jeg fordømmer dig!” blev for hende en ny begyndelse.

 

Tilgivelsens nødvendighed kan vi læse om i Mattæus kap. 18 vers 21 og 22: "Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive en, der forsynder sig imod mig?" spurgte Peter. "Er syv gange nok?" "Nej," svarede Jesus, "lad det være 77 gange".

 

Lad os hver især i dag tilgive enhver, der måtte have gjort os fortræd og / eller har behandlet os uretfærdigt. Lad os træffe en viljesbeslutning og bede Gud om hjælp til at kunne vende os fra alle forkerte tanker, tale og handlinger, alt hvad der er forkert i forhold til Guds ord. Vi må ydmyge os og i bøn søge Guds ansigt, så han kan tilgive og læge os, vor familie og vort land.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkForgiveness

af og med Matthew West. Bemærk "historien bag sangen" en rigtig god redaktionel video. Derefter om "Into the Light" projektet

  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002