FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
16. november

Hvor trøsten findes


 

1. Kor. 1.3-4: ”Lovet være Gud, vor Herres Jesu Kristi Fader, barmhjertighedens Fader og al trøsts Gud, som trøster os under al vor trængsel, så vi kan trøste alle dem, der er i trængsel, med den trøst, hvormed vi selv trøstes af Gud!”

 

Paulus fremlægger her en åndelig lov. Gud er den, der trøster og har al trøst. Han kan give os det ord, den salme, den prædiken, vi netop trænger til, men ikke for at vi skal beholde det for os selv. Trøsten skal gives videre. Så har vi fået en stærk trøst fra Gud, da må vi sige tak og sende den videre i den form, vi hver især får nåde til at benytte os af.

 

Bibelen er den bog, vi må finde frem, når nøden banker på. Og åbner vi Bibelen og søger Guds trøst, da vil vi ikke blive til skamme. Det har vi hans eget ord for. ”Råber I til mig, og går hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger I mig, skal I finde mig, når I søger mig af hele jeres hjerte.” Jer. 29,12-13.

 

Ja lad os, som Jesus opfordrer os til det i Matt. 11,12 ”rive det til os”. ”Fra Johannes Døbers dage indtil nu tages Himmeriget med storm, og de, der stormer det, river det til sig.” Johannes døbers budskab er, ”AT HIMMERIGET MED JESUS ER KOMMET NÆR” og når det er så tæt på, så må vi simpelthen rive det til os. Hvis vi ikke gør det, er vores modstander ude med ”rivejernet”.

 

Jesus siger et andet sted (i forbindelse med lignelsen om sædemanden), at den Onde kommer og river det bort, som er sået i hans hjerte. Matt. 13,19. UHA! Ja, sådan kæmpes der i den åndelige verden. Enten river vi Gudsordet til os, eller også river Satan det bort. Så alvorligt er det. Vi må derfor i dag holde fast i det, vi har hørt og gemme det så dybt (ved troen) i vore hjerter, at Djævelen opgiver sit forehavende, ligesom ved Jesu fristelse i ørkenen.

 

Jeg fortsætter lidt med billedet, for jeg synes det er så vigtigt, at vi forstår alvoren i Bibelens udtryk. Vi har nok alle på film eller i TV set et bytte blevet nedlagt i Afrikas ørken og set, hvordan løver, hyæner og gribbe hver for sig søger at rive en luns til sig. De lusker rundt for i et gunstigt øjeblik at rive noget til sig. Jeg tror det billede passer til Bibelens to alvorsord ”rive det til os” og ”rive det bort”. Vi må bede om, at det ikke må lykkes Djævelen at rive de rige løftet bort, som Gud har lagt ned i vore hjerter, for med ordets forsvinden, forsvinder også troen.

 

At læse i Bibelen, lytte til eller synge lovsang, gå i kirke og lytte til salmer, prædiken, lektier, epistler, Fadervor og Trosbekendelsen og ikke mindst at gå til alters, er AT RIVE GUDS RIGE TIL SIG, og det er her, trøsten findes. Lad os benytte os af det.

 

Vi vil til sidst minde hinanden om et par af de rige løfter, vi har i vores bibel:

 

Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Jesus Kristus. Rom. 8,1

Er Gud for os, hvem kan så være imod os. Rom. 8,31

Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad som helst I vil, og I skal få det. Johs. 15,7

Min ret og min løn er hos min Gud. Es. 49,3


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkKnow us by our love

med og af Moriah Peters

Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002