FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
CLIPART
SØGESIDEDagens Ord Andagt
2. oktober

Glæd Herren


 

Johannes kap. 9 vers 4-5:

Så længe det endnu er ‘dag’, må jeg gøre de gerninger, som Gud har lagt til rette for mig. Der kommer en ‘nat’, hvor ingen kan arbejde. Mens jeg er i verden, er jeg verdens Lys.«

Vi må gøre brug af de gunstige øjeblikke, mens vi kan – til, at sprede det gode budskab.


Igennem medierne bliver vi konfronteret med krige og ondskab - rundt omkring på jordkloden. Det er uhyggelige ting, vi ser og læser om. Baggrunden for krige er, at der er krig i den åndelige verden, hvor nogle lader sig bruge af dæmoniske kræfter - og omsætter det til handling.

Lige så vel som, at gode ledere - kan blive til lykke for et folk, så kan onde og dårlige ledere - blive til ulykke for et folk. Selvrådighed og selvpromovering kan i den grad styre en leder, så et helt folk bliver vildført. Kan det onde forføre et folk, så må godheden også - kunne gøre godt for et helt folk. Enten er en leder af et folk, den store fører - eller også er pågældende - den store forfører.

I den almindelige hverdag herhjemme - bliver vi heller ikke skånet for de åndelige krige. Det er ikke kamp mod mennesker, men mod det, som mennesker fylder sig med - og her kan selv de pæneste mennesker, lade sig misbruge af magter og myndigheder i himmelrummet. Efeserne kap. 5 vers 15-17:


Derfor må I nøje overveje, hvad det er, I gør. Opfør jer ikke som de uvise, men lev klogt og besindigt. Udnyt enhver chance for at gøre det gode, for I lever i en ond verden. Vær derfor ikke tankeløse, men prøv at forstå, hvad der til enhver tid er Herrens vilje.


Der findes ingen ingenmandsland i den åndelige krig. Vi bliver på en eller anden måde, alle draget ind i den - og fornemmer klart de forskellige udfald.

Lad os ikke holde os tilbage, men involvere os og træde frem med frimodighed med de allerbedste nyheder, der kan opdrives: Evangeliet om syndernes forladelse, Guds fred og det evige liv. Efeserne kap. 5 vers 6-10:


Lad jer ikke bedrage med tomme løfter om, at der ikke sker noget ved det, for Guds dom vil ramme dem, der lever i oprør mod ham og gør sådanne ting. Derfor må I ikke gøre fælles sag med den slags mennesker. Før i tiden spredte I mørke omkring jer, men nu spreder I lyset fra Herren. I skal leve som lysets børn, for Guds lys giver sig udslag i godhed, retfærdighed og sandhed. I skal gøre det, der glæder Herren.

 


Dagens Lovsang


Know us by our love

med og af Moriah Peters