FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
20. februar


Sandhedens bog 

Luk. 1,3-4: ”Nedskrive det hele i rækkefølge for dig, så du kan være sikker på sandheden i alt det, som du er blevet undervist i.” fra Bogen, bibelen på hverdagsdansk

 

Det er lægen og evangelisten Lukas, som bruger disse herlige ord for at give vennen Teofilus grundig besked om Jesu virke her på jorden. Vi kan roligt tage hans ord for pålydende, for hans evangelium er sandt fra først til sidst.

 

Det gælder i øvrigt også de andre skrifter i Bibelen. Alle har de sandhedens malm i sig. Tag blot Paulus’ ord i det store frihedsbrev, Romerbrevet, hvor han siger: ”Sandhed taler jeg i Kristus, jeg lyver ikke.”Rom.9,1. Det betyder, at alt i Romerbrevet har sandhedens iboende kraft, også de steder, hvor humanister og kulturradikale sætter et stort spørgsmålstegn.

 

Enhver præst som biskop vil jo hylde Paulus for sit befriende budskab, at retfærdighed gives enhver, som tror. For mange er Rom.3,23-25 og Rom 8,1 bjergtoppe, hvor man gerne opholder sig. Retfærdiggørelse af tro og ingen fordømmelse i Kristus Jesus. Det er klar tale. Brevet er i sandhed et frihedsbrev af format. Mange kalder det for hovedbrevet i den kristne lære. Men se, så er det da underligt, at de samme præster og biskopper, som hylder brevet som helhed, forkaster Paulus’ konsekvenser af en forkert livsstil i det første kapitel. Rom.1,18-32.

 

Nej, det skøjter man behændigt hen over og glemmer, at man derved er med til at undertrykke sandheden, så løgnen bliver den virkelighed, man bifalder. Ja, det er utroligt, at præster, provster og biskopper har ladet sig overtale til at lade hånt om en apostels klare advarsel.

 

Vel, homoloven blev vedtaget d.15.juni 2012, og nu vil man så lade Fadervors alvorlige ord om at Guds vilje må ske trække ned over hovederne på et par af samme køn. Det er godt nok misbrug af Fadervor. Ja, man må næsten sige som Jeppe i baronens seng: Drømmer jeg eller er jeg vågen.

 

Jeg skal sent glemme en oplevelse, som jeg havde for mange år siden som kristendomslærer. Jeg havde for vane at bruge et lille blåt Ny testamente, når teksten til et emne skulle uddybes. En dreng fra 2. klasse gik hjem til sin mor og sagde frimodigt: ”Grube har en bog, og der er kun sandhed i den.” En herlig replik, som moderen gengav under en konsultation. Jo, et barn kan udtrykke det, som mange voksne ville vægre sig ved at sige i en offentlig forsamling.

 

I min seminarietid læste jeg Kaj Munks prædikener, og jeg husker tydeligt det stærke indtryk hans prædiken over Johannes Døber gjorde på mig.

 

Han skriver: ”Hvorfor tav Johannes ikke? Det havde været mere hensynsfuldt. Ja, mon det havde? Johannes var opfyldt af en brændende tro, troen på, at sandheden er til, for at den skal siges.

Der er folk, der bilder sig ind, at sandheden kan lægges i lage. Man kan sylte den ned, tror de, have den i saltkarret og så tage den op og bruge noget af den, når det passer én.

De tager fejl. Sandheden kan ikke opbevares. Den forefindes kun i levende tilstand. Og den skal anvendes, just i det øjeblik den melder sig. Bliver den ikke det, dør den og rådner og viser sig snart at være til fordærv. For den farligste af alle løgne er den døde sandhed.”

 

Lad os få sandheden frem på hver eneste side i Romerbrevet.


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dk

Power of your love

med Rebecca St. James


 

 

Lord, I come to You
Let my heart be changed, renewed
Flowing from the grace
That I've found in You

And Lord, I've come to know
The weaknesses I see in me
Will be stripped away
By the power of Your love.

Hold me close
Let Your love surround me.
Bring me near
Draw me to Your side.

And as I wait
I'll rise up like the eagle
And I will soar with You
Your Spirit leads me on
In the power of Your love.

Lord, unveil my eyes
Let me see You face to faceThe knowledge of Your love
As You live in me.

 

Lord, renew my mind
As Your will unfolds in my life
In living every day
In the power of Your love.

Hold me close
Let Your love surround me.
Bring me near
Draw me to Your side.

And as I wait
I'll rise up like the eagle
And I will soar with You
Your Spirit leads me on
In the power of Your love.

Hold me close
Let Your love surround me.
Bring me near
Draw me to Your side.

And as I wait
I'll rise up like the eagle
And I will soar with You
Your Spirit leads me on
In the power of Your love.

And I will soar with You
Your Spirit leads me on
In the power of Your love.

Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002