FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagt
25. januar


Lær Barnabas nærmere at kende


 

Ap.G. 9,27: ”Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Han forklarede dem, hvordan han på vejen havde set Herren, og at Herren havde talt til ham, og hvordan han i Damaskus frimodigt havde talt i Jesu navn.”

 

Apostlen Barnabas er virkelig værd at kende nærmere. Det viser sig nemlig, at han har et udpræget omsorgsgen overfor sine medmennesker. Vi vil i denne andagt nærstudere hans fine egenskaber.

 

Allerede i Ap.G.4,36-37 møder vi hans gode sind. Her står der: ”Josef, en levit, der stammede fra Cypern, og som af apostlene fik tilnavnet Barnabas – det betyder Trøstens søn – solgte en mark, han havde, og kom med pengene og lagde dem for apostlenes fødder.”

 

Disse få ord fortæller en hel del. Barnabas har utvivlsomt oplevet noget meget stærkt, som har påvirket hans liv. Han så pludselig nødvendigheden af at støtte det missionsarbejde, som nu var i fuld gang med Peter som spydspids. Barnabas var præst og forstod betydningen af offervilje inden for Guds riges arbejde. En mark havde dengang stor værdi – det var tit baggrunden for en families eksistens – men Barnabas var villig til at give afkald på det bedste for at styrke missionens sag.

 

Næste gang, vi møder ham, er i forbindelse med Paulus’ omvendelse. Paulus, som havde været en hård modstander af kristendom, skulle nu med omvendelsen finde nye venner (blandt gamle fjender), og det kunne godt skabe problemer, men pludselig dukker Barnabas op og tager sig kærligt af ham. Han forklarede den rette sammenhæng for vennerne, som blev overbevist om, at Paulus nu var af den rette støbning. Paulus følte sig virkelig velkommen og benyttede enhver lejlighed til at forkynde evangeliet.

 

Men frimodigheden betød også modstand fra visse grupper. Barnabas og vennerne blev hurtigt klar over, at nogle af de diskussionslystne pønsede på at få ryddet Paulus af vejen. Derfor tog de en hurtig beslutning og fik ham flyttet til hjembyen Tarsus. Senere opsøgte Barnabas dog Paulus i Tarsus og de genoptog sammen menighedsarbejdet Antiokia. (Ap.G.11,26) Jo, Barnabas var ”en god mand, fyldt af Helligånd og tro”, som skrevet står (11,24).

 

Barnabas viste stor omsorg. Han tog sig kærligt af menigheden og den nyomvendte Paulus. Senere kom der dog lidt uenighed imellem dem, fordi Barnabas ville give en frafalden discipel en ny chance. Barnabas’ omsorgsgen var simpelthen for stort. Barnabas fik sin vilje med disciplen og rejste en anden vej end Paulus, der indledte sin store missionsrejse-virksomhed.

 

Jo, vi kender Peter og Paulus, men hvem har tænkt over Barnabas’ fine egenskaber, som vi roligt kan tage til os? Han havde offervilje over for menigheden og omsorg over for sit medmenneske.

 

Lad os praktisere det i dag!

 

Herre, jeg vil gerne tjene,

tjene dig og dig alene,

tag og brug mig som du vil!

Hvad jeg ejer har du givet,

hver en evne, selve livet,

dig det hele hører til.

                         Kr. Østergård


Kærlig hilsen og Guds fred
Gert Grube
-
www.dagens-ord-andagt.dkBread Upon the Water

Musik video af Bill & Gloria Gaither sammen med Gaither Vocal Band [Live].
© 2012 Spring House Music Group produceret af EMI Christian Music Group,


 

 

 


 

 
   

Service websiden med gratis PDF'ere til download

Bemærk vores service webside med mulighed for gratis download af f.eks. gratis fortællinger og "7 bibelvers" til pungen eller lommen.


MANNA andagter på Kirkerne DK

 
Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002