FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
CLIPART
SØGESIDEDagens Ord Andagt
25. oktober

Accept og respektMattæus kap. 7 vers 1-
3
:

Lad være med at dømme andre, ellers bliver I selv dømt. Den målestok, I anvender over for andre, vil blive anvendt over for jer. Du kan let se splinten i din vens øje, men bjælken i dit eget øje kan du slet ikke få øje på.


Her i verden er der faktisk kun tre anliggender. Guds anliggender, medmenneskers anliggender - og vores egne anliggender. Guds anliggender - er styring af det uendelige univers. Vore medmenneskers anliggender er alt, hvad der vedrører ham eller hende - ud i, at tænke og tale, gøre eller ikke gøre - og prioritering af livets gøremål. Vore egne anliggender - er derimod vores eget ansvar. Hvad vi vælger - eller ikke vælger - i livets situationer, hvad vi prioriterer - og hvordan vi bruger vor tid og vore evner.

Mange af vore frustrationer - og måske - oven i købet - indre smerter - skyldes i virkeligheden, at vi abstraherer fra vore egne anliggender - og går over i de to andre. Gud respekterer vi. Vi lader som regel - Gud være Gud, men anderledes er det tit og ofte - i forhold til andre mennesker - og deres liv og tanker. Når vi i tankerne eller i tale, går over i andres anliggender - og vurderer og dømmer deres væremåde, så overskrider vi den streg i sandet, som Gud har trukket. Galaterbrevet kap. 5 vers 15-17:

Hvis I altid kritiserer og bagtaler hinanden, så ender det med, at I ødelægger hinanden. Nej, I skal leve jeres liv efter Helligåndens vejledning, siger jeg. På den måde kan I undgå at føre jeres selviske tilbøjeligheder ud i livet. Jeres selviske vilje og Guds Ånds vilje trækker jo i hver sin retning. De ligger altid i konflikt med hinanden, så I risikerer at blive lammet i jeres handlinger.

Vi må indse, at det er spild at tid og kræfter, at prøve, at styre på udebane. Når vi taler til - eller om - vore medmennesker, så skal vi huske, at ord kan dræbe. Ord kan imidlertid også være som et kærtegn. Det er værd, at lægge mærke til, at Jesus sætter fokus på dette emne flere gange bl.a. i Mattæus kap. 12 vers 36-37:

Jeg siger jer, at på dommens dag skal mennesker stå til regnskab for hvert et ondt ord, de har talt. Ud fra jeres egne ord vil I blive frikendt, og ud fra jeres egne ord vil I blive dømt.


Vi må bede Gud om, at sætte vagt ved vor mund - og vogte vore læbers dør. Ordsprogene kap. 18 vers 20-21:

Gode ord giver mad i huset, de rette ord giver fremgang i livet. Tungen er nøglen til et godt eller dårligt liv, man må leve med konsekvensen af sine ord.

Mattæus kap. 7 vers 4-5:

Hvordan kan du sige til din ven: ‘Lad mig tage splinten ud af dit øje’, når du ikke ser bjælken i dit eget? Din selvretfærdige hykler! Sørg først for at få bjælken ud af dit eget øje, så kan du se klart til at tage splinten ud af din vens øje.


Mange af os har en mur af forbehold, der skiller os fra et ærligt fællesskab med andre. En god idè er, at begynde, at være ærlig - om sig selv - over for sig selv. Det er befriende med selverkendelse – og, at anerkende sine medmenneskers liv og valg - med accept og respekt.


Kærlig hilsen og Guds fred - www.dagens-ord-andagt.dk


Kærlighed Vil Bære

Sang der er en del af "Stille Stunder"
Sangtekst og akkorder - klik her.

  

Jeg ser dig, Jesus
Hænge på det kors for mig
Min Frelser, Jesus
Din død, den blev til liv for mig

Du er min brudgom
Min Gud har købt mig med sit blod
Dine ar erklærer
For evigt jeg skal være Din brud

 

 

For nu, for altid, jeg kan vide
Kærlighed vil bære mig
Og Du, min Konge, Dig jeg elsker
Jeg ved, Du elsker mig

Så lad Din flamme
Skinne klart igennem mig
Kom, væk mit indre
Drag mit hjerte nær til Dig
Ja, drag mit hjerte nær til Dig

Halleluja, helligt er Dit navn
Du døden for mig led
Og nu for evigt sejren, den er Din
Min Jesus, Du reger

 


Modtag pr. mail

Modtag en ny andagt pr. mail hver dag.
Det er gratis og uforpligtende.
- send en mail med dit navn til mail(at)dagens-ord-andagt.dk
og skriv "Ønsker andagt pr. mail"

 

Du skal ”whiteliste” os, i det mailsystem du bruger.

Vi har op imod 700 daglige modtagere.

Vore mails bliver derfor - for tid til anden, af diverse mailservere, betragtet som spam.

 

Kig evt. i spammappen og marker vore mails som ”ønsket”.

 

Bemærk, at det er nemt, at afmelde dette abonnement.

Ønsker du en dag at afmelde, så besvar blot en mail fra os med ordet ”afmelding”.