FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
JANUAR
FEBRUAR
MARTS
APRIL
MAJ
JUNI
JULI
AUGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEDagens Ord Andagter
    August Måned


August 2020. Vælg dato:

 
 
 
 


 

Bemærk herunder

Månedens Andagt

De 5 T´er

 

Hebr. 11,6: ”Men uden tro er det umuligt at have Guds velbehag; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham.”

 

Mange kender de kristnes 5 B´er: Bibellæsning, bøn, bordet, brødrene og bekendelse.

På samme måde kan vi sige, at den kristne har 5 T´er, som ikke er mindre væsentlige. Læs dem igennem og tænk over dem, du må også gerne virkeliggøre dem. 

Tro

Den retfærdige skal leve af tro, men hvis han unddrager sig, har min sjæl ikke behag i ham. Hebr. 10,38. Vi må nærme os Gud i tro, og ikke i spekulationer og diskussioner.

 Tak

Den, der ofrer taksigelse, baner en vej, hvor han vil se Guds frelse. Salme 50,23. Der er tid til at bede, men der også tid til at takke, endog under alle forhold. Lad os begynde denne dag med at takke for livet og for de forud beredte gerninger. Hvor man takker, får man altid en velsignelse.

 

Tilgiv

Den, der ikke tilgiver, spærrer den bro, han selv skal gå over. Tilgivelse mellem mennesker er nok noget af det, der bliver forsømt. Tilgivelse renser luften og skaber fred i hjertedybet.

 

Tiende

I har bedraget mig ved at fratage mig en tiendedel, som tilkommer mig. En ung mand trådte frem på et møde og sagde: ”Jeg har været en røver i 20 år, jeg har ikke givet tiende i 20 år, jeg har røvet det fra Gud, som tilkom ham.”

 

Tjeneste

Vi bliver bevaret i tjenesten. Der er et vingårdshjørne til alle, som Gud har forberedt til den enkelte af os. Bed Gud om at vise dig hvilken tjeneste Han ønsker du skal virke i.

 


  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002