FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
BEFRIELSESBUDSKABET 4/5-45
BØN FOR DANMARK
LYKKE
GUDS PLANER FOR DIG
TÆNK STORT
LAD NU GUD ...
GUD VIL GODT
VEJEN TIL HIMLEN
GALLERI BIBELLAND
JULEEVANGELIET *NUTIDIG*
SOLSIKKEN THERESIENSTADT
NARNIA
EVENTYRLIG MISSION
GUDDOMMELIGT MOD
N.F.S. GRUNDTVIG
LYKKE
KUN ET ORD
OM KÆRLIGHED
LÆS GUDS ORD
BLOD, KORS, NAVN
DET ER FULDBRAGT
BRINGE I SIKKERHED
LEDELSE
MANNAKORN
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEBefrielsesbudskabet maj 1945

 

BBC-udsendelse til Danmark

 

4. maj 1945 - befrielsesbudskabet kommer ca. 5 minutter inde i udsendelsen.

 Lyset overvinder mørket


Johannes kap. 1 vers 3-5:

Alt, hvad der er skabt, blev til ved det Ord. Ordet havde Livet i sig, og det Liv blev menneskers Lys. Lyset strålede midt i mørket, og mørket fik ikke bugt med det.

Den 4. maj fejres stadig i mange hjem - med lys i vinduerne. Nazisternes besættelsesmørke, måtte vige for håbets lys. Den 4. maj 1945, rev danskerne mørklægningsgardinerne ned - og satte lys i vinduerne. Johannes kap. 1 vers 9-14:

 

Det sande Lys var på vej ind i verden. Det bringer lys til ethvert menneske. Ordet kom til denne verden, en verden, han selv havde skabt, men verden ville ikke kendes ved ham. Han kom til sit eget folk, men de tog ikke imod ham. Men dem, der tog imod ham, dem, der troede på ham, dem gav han ret til at kalde sig Guds børn. De blev født på ny. Det er ikke en almindelig menneskelig fødsel forårsaget af menneskers beslutning og handling. Det er en guddommelig fødsel. Ordet blev menneske og slog sig ned iblandt os. Vi fik lov at se hans herlighed – en herlighed, som den fuldkomne Søn har fra sin Far, fuld af nåde og sandhed.

 

Det lys, der nævnes i bibelversene herover, fik for mange - en ny betydning, da mørket forsvandt i Danmark. Nu meldte takken sig - og man indså, hvor takken skulle sendes hen. Takken blev af mange, sendt til den Almægtige Gud, som råder for Danmarks sag.

 

Med ovennævnte i tankerne, så lad os alle takke for befrielsen i Jesu fuldbragte værk - og lad os alle bede om, at mange - med glæde - må tage mod den tale om befrielse - som evangeliet taler så tydeligt om. Lad os benytte anledningen i dag - til, at bede om, at flest mulig mennesker må få en åbenbaring om - hvor dyrebar frelsen - ved troen på Jesus, den er. At Jesus en gang for alle, - har udstået alle de nødvendige prøvelser, som Gud Fader ønskede det. Dette har givet os en frihed – og et lys - og et håb for fremtiden, der overskygger alt.

 

Vi er mange der kun har læst eller hørt om befrielsen - og vi kan glæde os over, at den tyske besættelse ophørte. Vi har lov til - endnu engang, at takke Gud - for de modige mænd og kvinder, de mange frihedskæmpere - der måtte lide smerte og død, for, at vi alle sidenhen, har kunnet leve frit - i et frit land.

 

Danmark slap velsignet skånsomt - igennem 2. verdenskrig - sammenlignet med mange andre nationer. Lad os bede til, at Danmark fortsat må bestå, som et frit land. Lad os bede til, at Gud også i tiden der kommer, vil velsigne Danmark, så vi kommer så problemfrit som muligt - igennem endetidens trængsler.

Herunder et vers - der fik så stor betydning for dem, der oplevede 2. verdenskrig. Rædslerne var mange, men Guds ord hjalp. Med ordet i hjertet, troede folket på, at der var lys og håb forude:

”Aldrig ræd for mørkets magt, stjernerne vil lyse! Med et Fadervor i pagt, skal du aldrig gyse”

 Modtag pr. mail

Modtag en ny andagt pr. mail hver dag.
Det er gratis og uforpligtende.
- send en mail med dit navn til mail(at)dagens-ord-andagt.dk
og skriv "Ønsker andagt pr. mail"


Befrielsesbudskabet. 4. maj 1945


Om aftenen den 4. maj 1945 kunne den danske radiospeaker Johannes G. Sørensen via BBC's dansksprogede nyhedsudsendelse - meddele den danske befolkning, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig.

 

Fem års tysk besættelse var slut. Meddelelsen kom midt i den normale nyhedsudsendelse kl. ca. 20.35, hvor Johannes G. Sørensen blev afbrudt i nyhedsoplæsningen og fik overbragt beskeden. Efter en kort pause vendte han tilbage til mikrofonen og viderebragte budskabet.

 

Befrielsesbudskabet udløste glæde og begejstring over hele landet. Folk strømmede ud på gaderne og fejrede befrielsen, rev mørklægningsgardinerne ned og tændte lys i vinduerne, selvom kapitulationen egentlig først trådte i kraft den 5. maj klokken 8 om morgenen.

 

Du kan høre hele BBC-udsendelsen her

- befrielsesbudskabet kommer ca. 5 minutter inde i udsendelsen.

 

Hvis du har lyst til, at læse den tekst der blev oplæst, så er der en kopi heraf herunder:

 

Her er London, BBC sender til Danmark.

 

I hører os i Nittenmeter-Baandet for to Bølgelængder i Enogtredvemeter-Baandet, i Enogfyrremeter-Baandet og paa femtenhundrede Meter.

 

Vi begynder med Krigsnyhederne om Danmark, herefter Frihedsraadets Proklamationer, de udenlandske Nyheder i øvrigt, en Skildring af Forholdene i Danmark, og en Beretning om det tyske Sammenbrud i Nordtyskland.

 

Der foreligger endnu ikke nogen officiel Meddelelse fra engelsk Side, om hvor langt Montgomerys Styrker er naaet op i Jylland. Dansk Pressetjeneste i Stockholm havde Klokken 13 direkte Kontakt med København, og paa dette Tidspunkt havde Montgomerys Arméer endnu ikke passeret Grænsen. Det meddeles, at de allierede Styrker tidligt i Morges startede deres Fremrykning fra Slesvig paa Vej mod den danske Grænse. En Panserkolonne naaede i Nat Byen Heide paa den sønderjyske Vestkyst fireogtyve Kilometer syd for Tønder. I de senest indløbende allierede Frontberetninger hedder det, at Situationen er saa forvirret, at der ikke er nogen officiel Nyhed om hvor langt de britiske Tropper er naaet. Dansk Pressetjeneste meddeler videre i sit Telegram Klokken 13: Store Menneskemængder samler sig nær Grænsen, alle Skoler er lukket, alle Mødearrangementer udsat og hele Befolkningen venter utaalmodigt paa at give Montgomerys Ørkenrotter en hjertelig Velkomst.

 

Der er i Danmark en tiltagende Følelse af, at der forhandles mellem den britiske Armé og Dönitz og Best, og at der vil blive afsluttet en Aftale om Overgivelse. Denne Formodning støttes af den Kendsgerning, at Tyskerne har erklæret Kiel og Flensborg for aabne Byer. Det synes ikke at være fornuftigt for Tyskerne frivilligt at opgive den temmelig stærke Forsvarslinje ved Kiel og saa derefter at kæmpe i Danmark.

 

Der er stor Nervøsitet blandt de tyske Tropper. Nogle Steder ser det ud som om de er ved at forberede sig til Kamp. For eksempel har de bemandet Befæstningerne i Nærheden af Limfjords-broen, men adskillige andre Steder er Tyskerne øjensynligt utaalmodige efter at komme til at overgive sig.

 

Den svenske Presse har bragt Forlydender om at russiske Faldskærmstropper skulle være landsat i Dyrehaven nord for København, og i Dag gik der Rygter i Danmark om at russiske Tropper var gaaet i Land paa Falster. Alle disse Rygter savner enhver Begrundelse.

 

I Nat blev der kæmpet voldsomt i Københavns Gader, rundt om den tyske Kaserne, og der hørtes endog Kanonskud. I Dyrehaven og paa Pladsen foran Gentofte Raadhus havde tyske Tropper været i indbyrdes regulær Kamp.

 

I dette Øjeblik meddeles det, at Montgomery har oplyst, at de tyske Tropper i Holland, Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London. Vi gentager: Montgomery har i dette Øjeblik meddelt, at de tyske Tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig.

 

Vi forsætter nu Udsendelsen med at oplæse de to Proklamationer, som Danmarks Frihedsraad udsendte i Gaar, altsaa inden den Meddelelse vi netop har givet:

 

”Hvad enten det kommer til Kamp eller Kapitulation, vil Befrielseskampens sidste Timer kræve endnu større Disciplin og Selvbeherskelse end hidtil. Ingen gruppe maa gaa til Handling, før Ordren er givet. Frihedskæmpere, Kammerater, vi stoler paa Jer”.

 

Tyskerne kom altsaa til Fornuft og valgte Kapitulationen. Det var en af de Muligheder, Danmarks Frihedsraad havde forudset i den Proklamation, som vi netop har hørt og som blev forfattet i Gaar. Nu for nogle faa Minutter siden erfarede vi fra Montgomerys Hovedkvarter, at Fjenden i Holland, i Nordvesttyskland og i Danmark har kapituleret.

 

[De to nationalmelodier afspilles, først Kong Christian stod ved højen mast og derefter Der er et yndigt land]

 


Der er et yndigt land

af Adam Gottlob Oehlenschläger.Kærlig hilsen og Guds fred - www.dagens-ord-andagt.dk
  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002