FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
BEFRIELSESBUDSKABET 4/5-45
BØN FOR DANMARK
LYKKE
GUDS PLANER FOR DIG
TÆNK STORT
LAD NU GUD ...
GUD VIL GODT
VEJEN TIL HIMLEN
GALLERI BIBELLAND
JULEEVANGELIET *NUTIDIG*
SOLSIKKEN THERESIENSTADT
NARNIA
EVENTYRLIG MISSION
GUDDOMMELIGT MOD
N.F.S. GRUNDTVIG
LYKKE
KUN ET ORD
OM KÆRLIGHED
LÆS GUDS ORD
BLOD, KORS, NAVN
DET ER FULDBRAGT
BRINGE I SIKKERHED
LEDELSE
MANNAKORN
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEVitamin - BIBELLAND - Piller
Gud har tanker om godt for dig

Guds tanker


 

Salme 94,19: ”Når urolige tanker tog til i mit indre, så gjorde din trøst mig glad.”

 

Igen et af de mange bibelord, som vi kan slide på og opbygges af. Her beskrives den store grundskade i menneskeslægten: urolige tanker, som kan blive selvforstærkende.

 

”Mine tanker trak mig rundt i manegen!” Sådan udtalte en mand, som havde erfaret, hvordan negative tanker kunne erobre et menneskesind og til sidst formørke det. Man kan faktisk godt sige, at menneskesindet hver dag er målet for Djævelen, som affyrer sin modbydelig tretrinsraket, hvor første trin er bekymringer, næste trin er frygt og det sidste trin er fortvivlelse. Hver raketdel bliver som en lille satellit, der finder sin egen lille tankebane, der bliver til en ond cirkel.

 

For et par dage siden blev jeg bekendt med, at 10.000 unge mennesker fra 14-25 års alderen har forsøgt selvmord sidste år i vort land. Et frygteligt højt tal. Mange af grundene til fortvivlelsen er, at man i alt for lang tid har givet rum for negative og dårlige tanker, som så kommer til at præge én. Til sidst kan man få det selvhad, der kan blive årsag til katastrofale handlinger.

 

Heldigvis findes der en modraket, som kan bringe Djævelens raketdele ud af kredsløb, så de til sidst brænder op. Raketten er Guds tanker, men vi må selv antænde den. Vi må selv læse Guds ord.

 

”Når jeg har tænkt mig træt til døden, sig så hvad du har tænkt, o Gud”, står der i en sang. Så gælder det blot om at bladre i Bibelen og finde løfterne, der kan fjerne de mørke tanker.

 

”Jeg ved, hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren, tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give jer fremtid og håb”, står der i Jer.29,11. Her har vi fællesnævneren for Bibelens budskab. Gud har kun gode tanker til overs over for os, vi skal blot lære dem at kende, og det sker ved bibellæsning.

 

Forleden hørte jeg et cassettebånd, hvor evangelist Orla lindskov Christensen holdt en prædiken om samme emne. Han siger:

 

Djævelen er en tusindkunster og bedrager. Han prøver på at fylde mennesker med fordømmelse. Hvis vi længe nok lytter til den stemme, der fordømmer os, så kommer det til sidst til at præge vort sind. Vi kommer ind i et mørke med selvhad og fordømmelse. Da gælder det for os om at bekende: Ti stille, du gamle bedrager, jeg vil ikke lytte til dig.

 

Vi skal se op på Golgata, for der har Gud åbenbaret sin kærlighed. I Jesu navn og ved Helligåndens kraft kan vi bekende Guds tanker. Det er den gode bekendelse, som også kommer til at præge os. Vi må hver morgen sige: Dette bliver en herlig dag med glæde fred og tro. Amen. Denne bekendelse vil fordrive Djævelens fordømmende og negative tanker. Vi er ikke kaldet til at flyde af sted og lade mørke tanker fylde os, nej, vi er kaldet til at stride troens gode strid og fylde os med Guds tanker.   --  Så vidt Orla Lindskov Christensen.

 

- ”så gjorde din trøst mig glad”. Sådan slutter dagens ord, og det må vi tage til efterretning. Det er Guds ord, som er stærkt nok til at nedbryde mørke tankebygninger. Det må vi hver især gøre opmærksom på i vort lille vingårdshjørne.

   

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002