FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
BEFRIELSESBUDSKABET 4/5-45
BØN FOR DANMARK
LYKKE
GUDS PLANER FOR DIG
TÆNK STORT
LAD NU GUD ...
GUD VIL GODT
VEJEN TIL HIMLEN
GALLERI BIBELLAND
JULEEVANGELIET *NUTIDIG*
SOLSIKKEN THERESIENSTADT
NARNIA
EVENTYRLIG MISSION
GUDDOMMELIGT MOD
N.F.S. GRUNDTVIG
LYKKE
KUN ET ORD
OM KÆRLIGHED
LÆS GUDS ORD
BLOD, KORS, NAVN
DET ER FULDBRAGT
BRINGE I SIKKERHED
LEDELSE
MANNAKORN
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEVitamin - BIBELLAND - Piller
Multitalentet N.F.S. Grundtvig

Grundtvigs lovprisningDen signede dag med fryd vi ser.

 

Sal.147, 1: ”Halleluja! Ja, det er godt at lovsynge vor Gud.”

 

David kendte hemmeligheden med lovsang. Igen og igen anslår han lovsangstonen, og han gør det så dygtigt, at hans salmer har levet i tusinde af år. De er undfanget af ånd, født af ånd og lever videre hos den læser, der møder dem med ånd.

 

Davids salmer er uopslidelige og altid aktuelle, fordi de er inspireret af Gud selv. Og det, der er inspireret af Guds ånd vil altid bestå, lige så længe jorden består.

 

I Danmark er vi begunstiget med mange salmedigtere. Én af de store er N.F.S. Grundtvig. Han har skrevet salmer, som nåede ud til den brede befolkning og blev elsket i generationer. De er stadig dugfriske og synges året rundt. Mange af hans salmer blev skrevet under vanskelige kår. Grundtvig var et multitalent, men desværre underkendt af mange i sin samtid.

 

Han havde den store sorg at miste to af sine brødre, som på grund af manglende ansættelse drog til Afrika som henholdsvis præst og missionær. Et halvt år efter afrejsen fik Grundtvig at vide, at de var omkommet af sygdomme i Afrika. Dette har utvivlsomt været medvirkende til at Grundtvig blev bevidst om sit kald som budbringer af Guds store lov.

 

Grundtvig havde nogle svære begynderår som præst. Han havde svært ved at få et embede, og det gik helt galt, da han efter faderens død søgte faderens embede og ikke fik det. Nedtrykt drog han til København, hvor han senere fik sit store virke.

 

En overgang blev han sat under livsvarigt censur (13 år), fordi han havde modsagt en anden præst, som havde meget liberale holdninger. Grundtvig var på det tidspunkt nærmest fundamentalist. Han troede på, at Guds ord var det, der skulle forkyndes - og ikke alt mulig andet uvedkommende. Når teksten var om den gode hyrde, skulle man holde sig til det evangeliske emne og ikke snakke om fåreavl. Han havde holdt en prædiken med titlen: ”Hvi er Guds ord forsvundet fra hans hus.” Indholdet havde stødt mange.

 

Grundtvig udnyttede årene under censur til at skrive salmer, og det blev til mange. Én af de elskede morgensalmer ”Den signede dag med fryd vi ser” måtte ikke synges i kirkerne. I dag tager man sig til hovedet og tænker på, at modstanderne simpelthen har manglet bedømmelsens nådegave.

 

Morgensalmen indeholder så meget sund kost, at man fryder sig derved. Afslutningsvis for denne andagt kan du læse det tredje vers fra salmen.:

 

Om levende blev hvert træ i skov,

og var så hvert blad en tunge,

de kunne dog ej Guds nådes lov

med værdelig røst udsjunge;

thi evig nu skinner livets lys

for gamle og så for unge.

 


Grundtvigs efterårssalme


 

Sal.149: ”Halleluja! Syng Herren en ny sang, hans pris i de frommes forsamling.”

 

Danmark står i stor taknemmelighedsgæld til Grundtvig, som har skænket dansk kultur så meget værdifuldt. Han havde bl.a. svært ved at klare, at det kun var de veluddannede, som kunne præge den tids stænderforsamlinger. Han ønskede også at bondestanden kunne hævde sig. Derfor blev han initiativtager til højskolebevægelsen, som han i øvrigt fik inspiration til på en rejse til England, hvor man havde haft det i nogen tid.

 

Jo, Grundtvig var et multimenneske og satte meget i gang, men det er hans salmer og sange, som i dag er kendt af de fleste og været til opmuntring for mange, fordi han formåede at sætte ord på det, som den jævne mand/kvinde gerne ville høre. Han skrev mange lejlighedssange, som i dag er rene klassikere.

 

N.F.S. Grundtvig fik også skrevet en efterårssalme, men den blev kritiseret af én af hans venner. Han tog det til efterretning og skrev en hel anden, og det blev den nu kendte og elskede ”Nu falmer skoven trindt om land”. Netop nu i denne tid bliver den sunget rundt om i vore forsamlingshuse, missionshuse og kirker. Den salme er bare blevet folkeeje.

 

Jeg synes, vi skal afsætte plads til nogle af versene her i andagten, så man rigtig kan nærlæse dem og opbygges af dem. Personligt har jeg fundet megen trøst igennem netop denne salme.

 

 

Og han, som vokse lod på jord

de gyldne aks og vipper,

han bliver hos os med sit ord,

det ord, som aldrig glipper.

 

Ham takker alle vi med sang

for alt, hvad han har givet,

for hvad han vokse lod i vang,

for ordet og for livet.

 

Og når engang på Herrens bud

vort timeglas udrinder,

en evig sommer hos vor Gud

i Paradis vi finder.

 

For høsten her og høsten hist

vor Gud ske lov og ære,

som ved vor Herre Jesus Krist

vor Fader ville være!

 

Hans Ånd, som alting kan og ved,

i disse korte dage

med tro og håb og kærlighed

til Himlen os ledsage.


Skolen for livet


 

Sal.110,10: ”Gudsfrygt er visdoms begyndelse”

 

N.F.S. Grundtvig, som levede fra 1783 til 1872, havde mange virkeområder. Han var først og fremmest præst og salmedigter, men han var også politiker og skolemand. Hans ærinde var oplysning. Derfor højskolerne, som bredte sig ud over det ganske land. Men han kæmpede også for den almindelige skole. Det var ham, der lancerede udtrykket ”Skolen for livet”, som betyder, at man i skolen skulle lære noget, man senere kunne bruge i livet, og det var gudsfrygt og ny viden.

 

Ved en skoleindvielse, skrev han en dejlig sang, som nu er gået hen og blevet en klassiker. Dens første vers lyder:

 

”Hvad solskin er for det sorte muld,

er sand oplysning for muldets frænde,

langt mere værd end det røde guld

det er sin Gud og sig selv at kende;

trods mørkets harme

i strålearme

af lys og varme

er lykken klar.

 

 Den danske skole vidste godt at den stod i taknemmelighedsgæld til Grundtvig, og det synliggjorde man ved at hænge hans portræt op midt på væggen, midt imellem kongen og dronningen.  Jo, eleverne skulle lære at se op til skole- og salmedigteren Grundtvig.

 

 

Vi andre står også i taknemmelighedsgæld til ham, for vi lærte at synge hans vidunderlige bibelhistoriske sange og salmer i skolen. ”Abraham sad i Mamrelund”, ”Jeg gik i marken og vogtede får”, ”Giv mig Gud en salmetunge”, ”Hil dig frelser og forsoner” og ikke mindst hans vidunderlige trøstesalme ”Lille Guds barn, hvad skader dig”, som har gjort stort indtryk på mig.

 

 

Lad os afslutte vor tre andagtsdage om Grundtvig med at citere tre vers fra denne salme.

 

 

Lille Guds barn, hvad skader dig?

Tænk på din Fader i Himmerig!

Han er så rig, han er så god,

ingen kan stå hans magt imod.

O, Gud ske lov.

 

Føden og klæden, hus og hjem,

skulle Guds børn gå vild om dem?

Mennesket lever af Guds ord,

hjemme har børn, hvor fader bor.

 

Lille Guds barn i verden her,

hold dig da til din Fader nær!

Spørg om hans magt og kærlighed,

stol kun på ham og hvil i fred!

o, Gud ske lov.

 

Er du interesseret i at se hvilke salmer Grundtvig har skrevet, så er der herunder link til websider hvor de er listet - og hvorfra der kan klikkes hen til salmeteksterne.

 

Diverse salmer af N.F.S. Grundtvig

Sangværk til den danske kirke (1837)

Sangværk til den danske kirke (1870)

Julesalmer

Pinsesalmer

 

Endvidere er der bl.a. flere oplysninger om NFS Grundtvig på arkiv for dansk litteratur (herunder links til noder til nogle af salmerne)  

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002