FORSIDEN
ALLE MÅNEDER
GRATIS DOWNLOAD
BØGER
BØNNER
TEMA-ANDAGTER
BEFRIELSESBUDSKABET 4/5-45
BØN FOR DANMARK
LYKKE
GUDS PLANER FOR DIG
TÆNK STORT
LAD NU GUD ...
GUD VIL GODT
VEJEN TIL HIMLEN
GALLERI BIBELLAND
JULEEVANGELIET *NUTIDIG*
SOLSIKKEN THERESIENSTADT
NARNIA
EVENTYRLIG MISSION
GUDDOMMELIGT MOD
N.F.S. GRUNDTVIG
LYKKE
KUN ET ORD
OM KÆRLIGHED
LÆS GUDS ORD
BLOD, KORS, NAVN
DET ER FULDBRAGT
BRINGE I SIKKERHED
LEDELSE
MANNAKORN
LOVSANG. DANSK-NORDISK
WORSHIP - TRADITIONEL
WORSHIP - NYESTE
WORSHIP diverse UDLAND
JULESANGE
SØGESIDEVitamin - BIBELLAND - Piller
Tænk Guds Tanker om dig selv


Tænk stort!

 

Jer. 29,11: “Jeg ved hvilke tanker jeg tænker om jer, lyder det fra Herren, tanker om fred og ikke om ulykke, at jeg må give jer fremtid og håb.”

 

I nat havde jeg en drøm. Jeg befandt mig blandt en flok mennesker og havde medbragt mine visitkort. Jeg fik kun delt ét visitkort ud til den, der var nærmest, og bagefter bebrejdede jeg mig selv, at jeg ikke delte ud til flere. Se det var drømmen. Så om morgenen havde jeg en god ven i telefonen, som fortalte, at hans kone netop havde fået et budskab fra Gud: “Tænk stort!” Jeg syntes det supplerede min drøm. Mange gange er vi alt for tilbageholdende og for forsigtige, vi tager for meget hensyn til andre folks meninger og bedømmelser i stedet for at tage hensyn til det, Gud har sagt i sit ord.Det anførte skriftsted siger jo så meget om Gud, at han tænker store tanker om os. Det var derfor han sendte Jesus, for at vi ved hans forsoningsværk, skulle blive kongebørn. Og med denne titel er der knyttet store løfter. Vi er arvinger, og en dag skal vort fornedrelseslegeme forvandles til den samme skikkelse som Jesu herlighedslegeme. Det er da at tænke stort.

 

Jesus siger også henvendt til Natanael i Johs. kap 1: “Du skal få større ting at se end disse. Sandelig, sandelig siger jer: I skal se Himmelen åben og Guds engle stige op og ned over Menneskesønnen”. Vi må tage disse ord til os: “Du skal få større ting at se end disse” og så takke for, at Den almægtige Gud vil bane vejen for os. Og til Discipelflokken siger Jesus: “Den, som tror på mig, han skal også gøre de gerninger, jeg gør, ja, han skal gøre endnu større gerninger, for jeg går til Faderen.” Også denne hilsen må vi tage til os.

 

Jesus tænkte stort. I alt det, han sagde og gjorde, lå der gemt noget stort. Tænk på missionsbefalingen. Han udvælger 12 personer og beder dem om at gå ud i alverden med evangeliet.  Han siger til dem og til os alle: “Hvis I bliver i  mig, og mine ord bliver i jer, så bed om hvad som helst I vil, og I skal få det.” Johs.15,7. “Hav tro til Gud! Sandelig siger jeg jer: Den, der siger til dette bjerg: ´Løft dig op og kast dig i havet´, og ikke tvivler i sit hjerte, men tror, at det sker, som han siger, han skal få det opfyldt. Derfor siger jeg jer: Alt, hvad I beder og bønfalder om - tro, at I har fået det, så skal I få det.” Mark.11,22-24. Hvilke tanker! Hvilke store tanker!.

 

Desværre kan vi hver især være låst fast i en bestemt tænkemåde. Engang lød det til Peter: “Du tænker ikke, hvad Guds er, men kun hvad menneskers er.” Peter var låst fast i sine tanker. Han tænkte kun det, som folk almindeligvis tænker. Men Jesus måtte rette ham. Og Peters tanker blev totalt forandret. Senere kunne han sige til en lam: “Sølv og guld har jeg ikke, men hvad jeg har det giver jeg dig: i Jesu Kristi, nazaræerens navn stå op og gå.”

 

Bøn:

Herre, lær mig at tænke dine tanker og så handle på dem. Amen

    

Etnos Forlag

klik på pilen og kom Klik dig op til toppen af denne side til toppen af denne side

 

 Counter pr. 1/2-2012

eXTReMe Tracker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere Dagens Ord Andagter
Countere siden 23. november 2002